Open main menu

Indicatiestelling Lwoo en Pro

Jaarlijks wordt een lijst van toetsen opgesteld die geschikt zijn om te gebruiken bij het aanleveren van gegevens over leerlingen bij de aanvraag voor zorg binnen leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. De COTAN-beoordeling werd gevolgd bij het wel of niet accrediteren van toetsen. Op basis van de recente herbeoordeling (7e versie) zal het Drempelonderzoek haar plaats op de lijst de komende jaren behouden.

678 Onderwijs Advisering op lijst toegestane instrumenten voor indicatiestelling lwoo en pro schooljaar 2024-2025 

Technisch Lezen

Bereik

Drempelonderzoek 678 7e versie 2017 Groep 5 t/m 8

 

Begrijpend Lezen

Bereik

Drempelonderzoek 678 7e versie 2017 Groep 5 t/m 8
Begrijpend Lezen 345678 toets 345678, 2006 Groep 3 t/m 8

 

Spelling

Bereik

Drempelonderzoek 678 7e versie 2017 Groep 5 t/m 8

 

Rekenen

Bereik

Drempelonderzoek 678 7e versie 2017 Groep 5 t/m 8

Bron: Staatscourant, nr.35786 20 juli 2021

Alle toetsen zijn beoordeeld in Categorie I.

Ondanks dat RVC-vo per 1 januari 2016 niet meer bestaat gebruiken samenwerkingsverbanden/besturen/vo-scholen nog de door de RVC opgestelde criteria voor het vaststellen van leerlingenzorg. De scholen mogen vanaf 1 januari 2018 ook eigen criteria vaststellen om te bepalen of een leerling extra zorg behoeft. Het Drempelonderzoek is hiervoor een betrouwbare onafhankelijke onderzoeksmethode.

Nieuws

  • Bestellen handleiding 7e versie

  • AVG

  • Veilig mailen

  • Onderzoek VO1

  • Dyslexie

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.