IQ- en SE-onderzoek

678 werkt samen met het maatschap T&T voor het afnemen en verwerken van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsdoeleinden (NIO - 2018). De NIO is geschikt voor groep 7 en 8 basisonderwijs en voor de eerste drie leerjaren in het voortgezet onderwijs. Voor elke afnamemaand zijn normen ontwikkeld. In de normering is ook de praktijkschool leerling opgenomen. 
Binnen de indicatiestelling wordt er aandacht gevraagd bij het toetsen van pro-leerlingen met de NIO. Daar is wel wat voor te zeggen, als een leerling wordt aangemeld voor het vmbo met of zonder leerwegondersteuning is de NIO een goed IQ-instrument om groepsgewijs af te nemen. Voor praktijkschoolleerlingen is er namelijk geen geschikte intelligentietoets. Altijd moeten pro-leerlingen bewijzen dat ze de toetsen niet kunnen maken. Zouden ze dat wel kunnen dan zijn ze zeker toelaatbaar binnen het vmbo.

Wil je meer informatie over het afnemen van de NIO neem dan contact op met 678. We vertellen je graag meer over hoe wij dit aanpakken!


Sociaal Emotionele problematiek

SE-onderzoek voor zorgbepaling is eigenlijk alleen noodzakelijk voor leerlingen die didactisch voldoen aan leerachterstands-criteria maar een IQ hoger dan 90 hebben.
Om een indicatie te krijgen op sociaal-emotionele problematiek een rol speelt, wordt veelal de NPV-J (Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst) of de LMT (Leer Motivatie Test) door de leerling ingevuld.

Wij geven een rapport per instrument maar stellen geen SE-verklaringen meer op.

Zwaaiende poppetjes