Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

XFS

XFS is de notatie die voor referentieniveaus gebruikt wordt.

F geeft het eerste fundamentele niveau (1F) eind basisschool aan. S is gelijk aan 2F behorend bij 16-jarigen.

X betekent dat het fundamentele niveau nog niet bereikt is

Voor de onderdelen rekenen en begrijpend lezen is er in 2013 uitgebreid onderzoek gedaan naar de referentieniveaus binnen het Drempelonderzoek. In 2015 is het onderdeel Taalverzorging genormeerd.