Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

RVC vo

go here De door de minister nu ontbonden Regionale Verwijzings Commissie Voortgezet Onderwijs (RVC-vo) stelde jaarlijks een lijst op van toetsen die geschikt zijn om te gebruiken bij het aanleveren van gegevens over leerlingen bij de aanvraag voor zorg binnen leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. De COTAN-beoordeling werd gevolgd bij het wel of niet accrediteren van toetsen. Op basis van de recente beoordeling zal het Drempelonderzoek haar plaats op de lijst de komende jaren behouden.

write my paper for cheap http://aggs.school.nz/?education=buy-custom-essays 678 Onderwijs Advisering op lijst toegestane instrumenten voor indicatiestelling lwoo en pro schooljaar 2019-2020 

Technisch Lezen

Bereik

Drempelonderzoek 678 7e versie 2017 Groep 4 t/m 8
Drempelonderzoek 678 5e versie 2010 Groep 4 t/m 8
Technisch Lezen 345678 90A/90B, 2005 90A: groep 3 t/m 8
90B: groep 4 t/m 8

http://aggs.school.nz/?education=college-essay-online-help  

Begrijpend Lezen

Bereik

Drempelonderzoek 678 7e versie 2017 Groep 5 t/m 8
Drempelonderzoek 678 5e versie 2010 Groep 5 t/m 8
Begrijpend Lezen 345678 toets 345, 2006 Groep 3 t/m 5
Begrijpend Lezen 345678 toets 678, 2006 Groep 6 t/m 8

go site  

Spelling

Bereik

Drempelonderzoek 678 7e versie 2017 Groep 5 t/m 8
Drempelonderzoek 678 5e versie 2010 Groep 5 t/m 8

phd dissertation  

Rekenen

Bereik

Drempelonderzoek 678 7e versie 2017 Groep 5 t/m 8
Drempelonderzoek 678 5e versie 2010 Groep 5 t/m 8

buy papers online Bron: Staatscourant, nr.49259 4 september 2018

best custom essay writers college application essay writers Alle toetsen zijn beoordeeld in Categorie I.
Volgens de uitslag van de RVC-enquête is dit instrument geschikt dan wel bruikbaar voor de afname bij potentiële LWOO- en/of PrO-leerlingen; de analyse van de gegevens uit het landelijke databestand ondersteunt de enquête uitslag. De normering is niet ouder dan 12 jaar.

go Nu de RVC per 1 januari 2016 niet meer bestaat, zullen vo-scholen naar verwachting nog enige jaren de door de RVC gebruikte criteria voor zorg gebruiken. De scholen mogen op termijn (vanaf 1 januari 2018 landelijk) ook eigen criteria vaststellen om te bepalen of een leerling extra zorg behoeft.