Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

IQ- en SE-onderzoek

Intelligentiebepaling

678 werkt met de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsdoeleinden (NIO - 2018). De NIO is geschikt voor groep 7 en 8 basisonderwijs en voor de eerste drie leerjaren in het voortgezet onderwijs. Voor elke afnamemaand zijn normen ontwikkeld. In de normering is ook de praktijkschoolleerling opgenomen. De RVC vindt de NIO voor pro-leerlingen minder geschikt. Daar is wel wat voor te zeggen maar als een leerling wordt aangemeld voor het vmbo met of zonder leerwegondersteuning is de NIO het geschiktste groepsgewijs afneembare IQ-instrument. Voor praktijkschoolleerlingen is er geen geschikte intelligentietoets. Altijd moeten pro-leerlingen bewijzen dat ze de toetsen niet kunnen maken. Zouden ze dat wel kunnen dan zijn ze zeker toelaatbaar binnen het vmbo.

678 geeft scholen voor voortgezet onderwijs het instrument in eigen hand. Na een training/afname-instructie verzorgd door 678, nemen uw eigen leerkrachten de toets af. De eindverantwoordelijkheid berust op deze wijze bij onze bevoegde deskundigen. Na het onderzoek stuurt u de toetsformulieren per post naar 678. U heeft de resultaten binnen acht werkdagen op tafel maar meestal zijn we een stuk sneller. Op deze wijze staat het instrument altijd tot uw beschikking. Als na of voor een rapportvergadering er behoefte blijkt aan aanvullende informatie om op- of afstroombeslissingen te nemen, kunt u met eigen menskracht een afnamemoment bepalen. Na de aanloopkosten voor instructie en onderzoeksmateriaal, betaalt u per IQ-rapportage 40,00 euro (exclusief invulblad 4,00, prijspeil augustus 2018).


Sociaal Emotionele problematiek

SE-onderzoek voor zorgbepaling is eigenlijk alleen noodzakelijk voor leerlingen die didactisch voldoen aan leerachterstands-criteria maar een IQ hoger dan 90 hebben.

Om een indicatie te krijgen op sociaal-emotionele problematiek een rol speelt, wordt veelal de NPV-J (Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst) of de LMT (Leer Motivatie Test) door de leerling ingevuld. 

Wij geven een rapport per instrument maar stellen geen SE-verklaringen meer op.