Het tweede blad van de rapportage per leerling geeft grafisch aan hoe het Drempelonderzoek adviseert.