Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

Drempelonderzoek praktijkonderwijs

 

Leerlingen die worden aangemeld bij het praktijkonderwijs beschikken vaak over een uitgebreid dossier, inclusief didactische gegevens. Als deze ontbreken wordt het Drempelonderzoek afgenomen om de gegevens te complementeren. Het Drempelonderzoek is bij uitstek geschikt voor praktijkschoolleerlingen omdat de toetsen opgebouwd zijn uit items vanaf groep 5 van de basisschool. Pro-leerlingen vinden in de toets nog vragen waar ze het antwoord op weten. De vragen zijn wel al snel te moeilijk voor ze, anders zouden het geen leerlingen voor de praktijkschool zijn!

Klas 1, 2 en 3

Binnen het praktijkonderwijs wordt het Drempelonderzoek vaak gebruikt als nulmeting in de eerste maanden in klas 1 en niet zelden nog eens eind klas 2 of zelfs klas 3. Dit omdat de praktijkschoolleerling het didactisch niveau van de basisschool niet gemakkelijk ontgroeit en omdat in de eerste jaren er nog systematisch aandacht besteed wordt aan de basisvaardigheden. Op deze manier kan het resultaat van de inspanningen in kaart gebracht worden. Enkele scholen gebruiken de uitslag van het Drempelonderzoek als ondersteuning bij het uitplaatsen naar niveau 1 of 2 binnen het ROC. Hoewel de advisering van het Drempelonderzoek hiervoor niet valide is, ervaart men het algemene leerprofiel van de leerling toch als steun.

Tarief praktijkonderwijs

Per leerling wordt € 12,50 in rekening gebracht als het onderzoek de toelating betreft.

Betreft de afname groepen geplaatste leerlingen in klas 1 t/m 4 dan geven we 20% korting.

Het minimale handelingstarief (bijvoorbeeld 1 leerling) is € 17,00.