Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

Drempelonderzoek bureau

Drempelonderzoek afgenomen door onafhankelijke bureaus

Het Drempelonderzoek past goed in het toetsaanbod van bureaus die het voortgezet onderwijs ondersteunen tijdens de aanmelding van nieuwe leerlingen. In overleg is het mogelijk dat naast de naam van de opdrachtgever (basisschool of vo-school) ook de naam van het onderzoeksbureau op het rapportageblad per leerling wordt vermeld. In alle gevallen maken we twee rapportagebladen per leerling, ook als het bureau de uitslag opneemt in de eigen wijze van rapporteren. Ook individueel gevestigde professionals kunnen het Drempelonderzoek in eigen praktijk gebruiken.

Tarief bureaus en onafhankelijk gevestigde professionals

De prijs per leerling is € 12,50.
Het minimale handelingstarief (bijvoorbeeld 1 leerling) is € 17,00.