AVG

We zijn aangesloten bij het privacyconvenant (zie: www.privacyconvenant.nl) en sluiten een verwerkingsovereenkomst 3.0 af met het bevoegd gezag (het bestuur) van een school. Voor het opstellen van dit document hebben we van de onderwijsinstelling de volgende gegevens nodig:

Naam bevoegd gezag

Rechtsvorm

Brinnummer en/of bestuursnummer

Adres, postcode en plaats

Functie

Telefoonnummer

Naam contactpersoon

Geef deze gegevens aan ons door want dan sturen we een verwerkersovereenkomst op met onze handtekening en ontvangen we graag een getekend exemplaar terug.