Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

Downloadpagina

  Word file Excel file
Aanleverfile Drempelonderzoek zevende versie 2017
 
klik hier klik hier
Aanleverfile Drempelonderzoek vijfde versie 2010
 
 klik hier  klik hier
 

  PDF file  
Leveringsvoorwaarden
De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, nr. 800362, 19 maart 2003.
klik hier  

Privacybijsluiter AVG

Voorbeeld van de privacy bijsluiter als onderdeel van de verwerkersovereenkomst

klik hier