Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • Thuiswerken i.v.m. Coronavirus

  • Onderzoek mei-juni

  • Dyslexie

678 Onderwijs Advisering                                  

678 ontwikkelt methode onafhankelijke toetsen voor gebruik in het basis– en voortgezet onderwijs. Deze toetsen vormen de basis voor het leveren van een nauwkeurige didactische plaatsbepaling van de leerlingen en voor een goed leerwegadvies in groep 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Adviestoets Drempelonderzoek          

De Zevende versie van het Drempelonderzoek (2017) is toegelaten voor alle schoolverlaters richting het praktijkonderwijs t/m vwo.

Het Drempelonderzoek is ontworpen als ondersteuning voor een goed schoolverlatersadvies aan de leerling en de school. De centrale eindtoets wordt op dit moment afgenomen in de maand april, dit is te laat voor het doel van het Drempelonderzoek. Om deze reden wil het Drempelonderzoek geen eindtoets zijn. 

678 Psychologisch onderzoek

678 werkt samen met het maatschap T&T aan psychologisch onderzoek. 678/T&T verzorgt onderzoeken en rapportages met betrekking tot intelligentie en sociaal-emotionele problematiek.