Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

Voor de onderdelen rekenen en begrijpend lezen is er in 2013 uitgebreid onderzoek gedaan naar de referentieniveaus binnen het Drempelonderzoek. In 2015 is het onderdeel Taalverzorging genormeerd.