Open main menu

Hulp gevraagd! Normeringsonderzoek VO1

We zoeken voorgezet onderwijs scholen die het Drempelonderzoek willen afnemen in alle eerste en tweede klassen in de periode september-november. Middels dit normeringsonderzoek kunnen we VO1 scholen beter ondersteunen in het plaatsen en de zorgvraag van leerlingen. 

Drempelonderzoek in het voortgezet onderwijs

De afname van het Drempelonderzoek is in de afgelopen 20 jaar verschoven van september-oktober klas 1 naar begin groep 8 en meest recent naar eind groep 7. Toch wordt het Drempelonderzoek volop gebruikt binnen het voortgezet onderwijs. 

Toetsafname nieuw aangemelde leerlingen

Vooral vo-scholen met grote praktijkonderwijs en leerwegondersteuning doelgroepen vragen om een Drempelonderzoek bij de toelating of nodigen nieuw aangemelde leerlingen uit voor een toetsafname. Al vanaf half januari krijgen we de resultaten binnen van leerlingen die op deze wijze het Drempelonderzoek gemaakt hebben. Zo verkrijgt de vo-school een onafhankelijk en eenduidig overzicht van de didactische prestaties van de leerlingen. Dit inzicht kan goed gebruikt worden als startmoment van het opzetten van extra zorg in de eerste maanden van het schooljaar. Het wordt mogelijk om op verantwoorde wijze de leerlingen in te delen in leerwegen. Veel scholen gebruiken het Drempelonderzoek bij de nieuw-aangemelde leerlingen in combinatie met de NIO en met een van de instrumenten voor sociaal-emotionele problematiek. Op deze wijze is er zeer snel een compleet overzicht en heeft de school inzicht in de zorgbehoefte van de nieuw-aangemelde leerlingen.

Ook leerlingen die komen van buiten NL, ISK of thuiszitters worden getoetst met het Drempelonderzoek voor inzicht in didactisch presteren en zorgvraag.

Toetsafname in klas 1

Andere voortgezet onderwijs scholen leggen het Drempelonderzoek in de maanden september of oktober op tafel. Bijvoorbeeld als startmoment voor de zorggroep en soms ter controle van de eigen toelatingsprocedure. Het Drempelonderzoek is hiermee een onafhankelijk start instrument voor het inrichten van zorg bij het didactische onderwijs van een vo-school.

Toetsafname in het Praktijkonderwijs

Binnen het praktijkonderwijs wordt het Drempelonderzoek vaak gebruikt als nulmeting in de eerste maanden in klas 1 en niet zelden nog eens eind klas 2 of zelfs klas 3. Dit omdat de praktijkschoolleerling het didactisch niveau van de basisschool niet gemakkelijk ontgroeit en omdat in de eerste jaren er nog systematisch aandacht besteed wordt aan de basisvaardigheden. Op deze manier kan het resultaat van de inspanningen in kaart gebracht worden.

Nieuws

  • Bestellen handleiding 7e versie

  • AVG

  • Veilig mailen

  • Onderzoek VO1

  • Dyslexie

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.