Open main menu

De meest gunstige afnameperiode op sbo-scholen is in de maanden januari en februari. Meestal zullen deze scholen het intelligentieonderzoek situeren in de herfstmaanden, zodat er al zicht komt op een mogelijke richting van het schoolverlaten. Het is belangrijk dat alle mogelijke leertijd gebruikt wordt om het didactische niveau van de leerling te verhogen tot het uiteindelijke toetsmoment. Na afname in januari of februari kan een stevig definitief advies in maart met de ouders besproken worden. In gebieden waar de ‘wedloop’ naar het vo al direct in het nieuwe jaar begint is afname in december of eerder natuurlijk ook mogelijk.

Meer achtergrond over de relatie Drempelonderzoek en SBO

Het Drempelonderzoek is ontstaan vanuit de praktijksituatie op een vroegere vso-lomschool waarin de kopklassen van de lom-school waren ondergebracht. Op een leeftijd van ongeveer 12 jaar kwamen de leerlingen voor 1 jaar naar deze afdeling. We namen ons eindonderzoek twee keer af, in februari in de eindgroep op het sbo en een jaar later in het vso. Tot onze vreugde bleek het onderzoek na vele aanpassingen en verdere uitwerking ook geschikt voor het verwijzen van de overige leerlingen binnen het primair onderwijs. Voor de leerlingen op sbo-scholen met de zeer grote diversiteit van didactische niveaus is het Drempelonderzoek bij uitstek geschikt omdat het startniveau van de toetsen aansluit bij sbo-leerlingen.

Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • Sharepoint

  • Onderzoek mei-juni

  • Dyslexie

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.