Afdrukken

Drempelonderzoek afgenomen door onafhankelijke bureaus

Het Drempelonderzoek past goed in het toetsaanbod van bureaus die het voortgezet onderwijs ondersteunen tijdens de aanmelding van nieuwe leerlingen. In overleg is het mogelijk dat naast de naam van de opdrachtgever (basisschool of vo-school) ook de naam van het onderzoeksbureau op het rapportageblad per leerling wordt vermeld. In alle gevallen maken we een volledige rapportage, ook als het bureau de uitslag opneemt in de eigen wijze van rapporteren. Ook individueel gevestigde professionals kunnen het Drempelonderzoek in eigen praktijk gebruiken. Bij aanmelding toetsen we wel het nut en noodzaak van het inzetten van het Drempelonderzoek door een zelfstandig/individueel bureau.