Open main menu

Afname in groep 8

De meest vruchtbare afnameperiode voor groep 8 ligt in de laatste weken van november. De leerkracht heeft dan al een goed idee van de mogelijkheden van zijn leerlingen en de uitslag van het Drempelonderzoek zal hem in meerderheid hierin steunen en soms verrassen. Het is fijn als er tijdens de ouderavond voor de kerst al een onafhankelijk advies op tafel ligt, zodat een mogelijke richting van schoolverlater al aangegeven kan worden.
In de maanden september en oktober wordt het Drempelonderzoek ook al veel afgenomen, vaak op verzoek van het samenwerkingsverband of voortgezet onderwijs. Daar wil men graag tijdig weten of er leerlingen aangemeld worden die mogelijk extra zorg nodig hebben.

Afname eind groep 7

Steeds vaker willen scholen al voor de zomervakantie een onafhankelijk beeld hebben van de leerling. Sinds schooljaar 2023-2024 is het mogelijk om het Drempelonderzoek al in de periode maart-juni met de hele groep 7 af te nemen.

Normering

Sinds 2009 zijn er verschillende normeringen voor de DQ en Advies berekend. We maken gebruik van de normeringsperioden september/oktober, november/december, januari/februari. Omdat voor elke afnameperiode een koppeling gemaakt wordt met het schoolverlatersadvies dat de basisschool uiteindelijk geeft, wordt de leerwinst in het advies meegenomen. Met name de leerlingen die verwezen worden richting theoretische leerweg of hoger leren in de herfstperiode nog merkbaar bij. Het DLE is periode onafhankelijk en voor heel groep 8 geldig.

Vanaf schooljaar 2023-2024 hebben we een specifieke eind groep 7 normering voor het DQ en Advies bedoelt voor basisschool leerlingen die doorgaan naar groep 8. De DLE's waren altijd al geldig in groep 7, maar met de specifieke eind groep 7 normering is het mogelijk gebleken om een helder advies te kunnen geven. Binnen deze normering houden we ook rekening met de leerwinst. Eind groep 7 zijn er minder vragen goed nodig om te komen tot hetzelfde advies in februari groep 8.  

Nieuws

  • Bestellen handleiding 7e versie

  • AVG

  • Veilig mailen

  • Onderzoek VO1

  • Dyslexie

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.