Open main menu

Organisatie

Wat kun je verwachten bij de afname van het Drempelonderzoek?

Het Drempelonderzoek is zo samengesteld dat afname bij een grote groep leerlingen tegelijk mogelijk is. Het onderzoek neemt groepsgewijs naar schatting drie uur in beslag, met daarin een pauze van ongeveer een half uur. Individuele afname of afname in een kleine groep gaat aanmerkelijk sneller en kan binnen twee (klok)uren klaar zijn. De meest vlekkeloze organisatievorm bij grote aantallen leerlingen wordt bereikt als gedurende de toetsduur de deelnemende groepen elk aan één docent zijn gekoppeld. Er is dan rust in de groep en de docent kan wat spelen met de tijd. Testafname in groepen van maximaal 25 leerlingen verdient de voorkeur. Met wat extra mankracht en/of een goede organisatie is het mogelijk in dezelfde tijd ook de toets Technisch lezen 90B af te nemen (90 seconden per leerling).

Correctie en aanlevering gegevens

De correctie vergt ongeveer zes minuten per leerling. In het voortgezet onderwijs is het mogelijk hiervoor leerlingen uit de bovenbouw havo-atheneum in te schakelen. Leerkrachten in het basisonderwijs kijken vaak het dictee al na als de leerlingen aan het rekenen zijn. Het aantal goed per onderdeel wordt digitaal per e-mail aangeleverd bij 678 Onderwijs Advisering in een aanleverformulier in Word of Excel (zie downloadpagina). U hoeft niet vooraf te melden wanneer u het Drempelonderzoek af neemt. We zien uw uitslag vanzelf op ons scherm verschijnen.

Uitslag en rapportage

Er wordt door 678 naar gestreefd u binnen zes werkdagen na ontvangst van de gegevens de rapportage te sturen. In de meeste gevallen lukt het ons om u per e-mail de volgende werkdag al een overzicht van de omzetting en het advies te sturen. Op deze wijze kunt u met de resultaten zeer snel na aanlevering van de gegevens al aan de slag.
De rapportage van het Drempelonderzoek wordt u per pdf geleverd. Bij de rapportages zit een leeswijzer met uitleg, de leeswijzer vindt u ook op de downloadpagina.

Toetsen

De toetsen voor technisch lezen, taalverzorging, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat zijn opgenomen in de handleiding van het Drempelonderzoek die u eenmalig aanschaft. U kunt de toetsen voor eigen gebruik vrij kopiëren. Het Drempelonderzoek wordt per gebruiker geregistreerd, het is niet toegestaan om de toetsen door te verkopen of structureel uit te lenen. Het Drempelonderzoek mag alleen afgenomen worden door scholen of op onderwijs gespecialiseerde bureaus.

Extra informatie: Technisch lezen

De toets Technisch lezen 90B is opgenomen in het Drempelonderzoek. De toetskaart 90B op geel papier (kleur is functioneel) is niet vrij te kopiëren. U kunt extra toetskaarten bij 678 bestellen.

Extra informatie: Woordenschat

De gegevens van het Drempelonderzoek zijn ook berekend zonder de toets woordenschat. Zo kan er al op basis van spelling, begrijpend lezen en rekenen een Drempeladvies opgesteld worden. We vinden zelf het advies met woordenschat daarin steviger. Technisch lezen draagt statistisch weinig bij aan het plaatsingsadvies dat dit onderdeel hiervoor niet gebruikt wordt. Technisch lezen geeft geen verwijzing naar een leerweg.

Nieuws

  • Bestellen handleiding 7e versie

  • AVG

  • Veilig mailen

  • Onderzoek VO1

  • Dyslexie

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.