Afdrukken

Aanleverfile Drempelonderzoek zevende versie  Excel - Word


Voorbeeld Leerling rapportage Daan Demo, normering september-oktober 2021-2022. klik hier

Leeswijzer bij de rapportage. De leeswijzer is te gebruiken om informatie voor ouders samen te stellen. Het Drempelonderzoek wordt op veel manieren ingezet, zodat we geen standaard "ouderblad" hebben. klik hier


Leveringsvoorwaarden. De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. klik hier

Privacybijsluiter AVG. Voorbeeld van de privacy bijsluiter als onderdeel van de verwerkersovereenkomst klik hier

Aanvulling Handleiding. Errata bij handleiding 7e versie 2017 klik hier

Normering 2021-2022 Technische achtergrond van het gestapelde normeringsonderzoek 2015-2021 klik hier