Afdrukken

AVG en verwerkingsovereenkomst 4.0

We werken met persoons gevoelige gegevens en daarom zijn we aangesloten bij het privacyconvenant (zie: www.privacyconvenant.nl). We sluiten graag een algemene verwerkingsovereenkomst 4.0 af met het bevoegd gezag (het bestuur) van een school.

Voor het opstellen van dit document hebben we van de onderwijsinstelling de volgende gegevens nodig:

  • Naam bevoegd gezag
  • Rechtsvorm
  • Brinnummer en/of bestuursnummer
  • Adres, postcode en plaats
  • Functie
  • Telefoonnummer
  • Naam contactpersoon
Geef deze gegevens aan ons via 678 (at) drempelonderzoek.nl door want dan sturen we een verwerkersovereenkomst op met onze handtekening en ontvangen we graag een getekend exemplaar terug.

Op de downloadpagina vindt u de actuele privacybijsluiter van de verwerkersovereenkomst.