Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • eindtoets 2017

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

Technisch Lezen 3

Een jaar na het ontwikkelen van Technisch lezen 345678 hebben we de normeringsschaal uitgebreid van naar januari in groep 3. We waren daar een beetje huiverig voor want dat betekende dat we de 140 steeds lastiger wordende woorden van de 90A-lijst op tafel moesten leggen bij leerlingen die in meerderheid lezen in kinderschoenen. Om deze afname voor te bereiden maakten we een lijst met daarin de kernwoorden die een beginnende lezer op het leespad tegen komt. Deze lijst, in parallelversies A en B, bleek geschikt om al in de maand november af te nemen. In januari lazen de leerlingen eerst op de "gemakkelijke" lijst en daarna op de 90A.

De leeskaarten 3A en 3B lieten we in de maanden november, januari, maart, mei en in november groep 4 lezen en zo ontstond een doorlopende schaal voor geheel groep 3. De afname van de beide leeskaarten is nu periode onafhankelijk geworden en de resulaten laten zich gemakkelijk uitzetten op een groeikaart zoals we die kennen van consultatiebureaus.

Ook deze toetsen zijn voorzien van een dle-schaal maar belangrijker nog van decielschalen, 9-puntsschalen(stanines) en ABCDE-schalen.

De toets bestaat uit een handleiding met daarin uitneembaar de instructie voor de leerkracht en de normtabellen met de toetskaart in achtvoud. Het betreft voor uw school een eenmalige uitgave. Het verbruiksmateriaal kan voor eigen gebruik vrij gekopieerd worden. De toetsen vormen een goede aanvulling op het materiaal waar u al mee werkt. Meer uitleg over de toets.

De prijs van de Technisch lezen 3 inclusief drie leeskaarten is € 40,00. (inclusief BTW en exclusief verzendkosten)

We bieden Technisch lezen 3 samen met de toets Technisch lezen 345678 (80 euro) aan voor de speciale prijs van 100 euro