Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • eindtoets 2017

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

5e versie 2010

De vijfde versie wordt vervangen door de zevende versie 2017. Voor leerachterstandbepaling is deze versie toegelaten voor de maanden september-februari in groep 8. Vanaf maart groep 8 kan de vijfde versie nog gebruikt worden. De vijfde versie is voor het laatst genormeerd in 2016 en dus actueel.

 Naar verwachting wordt de indicatielijst over twee jaar afgeschaft omdat de zorgtoewijzing dan vervalt. Toetst u om een advies te krijgen dan is de zevende versie, zeker op termijn, de betere toets.