Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • eindtoets 2017

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

Met het oog op het Drempelonderzoek hebben we een nieuw instrument ontwikkeld. We mikten daarbij vooral op de hogere leerjaren waar de differentiatie van bestaande toetsen tekort schiet. In een uitgebreid vooronderzoek (1700 leerlingen) beproefden we twee verschillende lijsten.

Een lijst woorden (90A) die qua moeilijkheidsgraad begint bij de beginnende lezer in groep 3 en die uitloopt naar groep 8 en een lijst (90B) die de 35 makkelijkste woorden op de eerste lijst overslaat, geschikt voor leerlingen vanaf december in groep 4. We vonden dat een tijdsduur van 90 seconden een beter differentiatiebeeld oplevert dan een enkele minuut. Beide lijsten voldoen zo aan onze eisen voor de hogere groepen. Met trots presenteren we u:

  • Technisch lezen 90A, geschikt (vanaf juni) voor groep 3 t/m 8. In 2006 is deze schaal uitgebreid naar midden groep 3. (Voor groep 3 zijn aparte leeskaarten ontwikkeld die al in de herfst afgenomen kunnen worden.)
  • Technisch lezen 90B, geschikt vanaf december groep 4 maar vooral voor de hogere groepen. Deze toets is opgenomen in het Drempelonderzoek.

De toetsen zijn voorzien van DLE-schalen. De decielschalen, 9-puntsschalen(stanines) en ABCDE-schalen kennen voor de 90A elf en voor de 90B negen normeringsperioden. De toetsen zijn landelijk genormeerd en positief beoordeeld door de Cotan.

De toets bestaat uit een handleiding met daarin uitneembaar de instructie voor de leerkracht en de normtabellen met de toetskaart in achtvoud. Het betreft voor uw school een eenmalige uitgave. Het verbruiksmateriaal kan voor eigen gebruik vrij gekopieerd worden. De toetsen vormen een goede aanvulling op het materiaal waar u al mee werkt. Meer informatie over Technisch lezen 345678.

De prijs van de handleiding inclusief 8 leeskaarten is € 80,00. (inclusief BTW en exclusief verzendkosten)

We bieden Technisch lezen 345678 samen met de toets Technisch lezen in 3 aan voor de speciale prijs van 100 euro